Powerbocking - skákací boty

Powerbocking, u nás řečeno skákací boty nebo také sedmimílové boty jsou sportovní nástroj, který se užívá k rychlému běhu, skákání nebo k různým akrobatickým prvkům. Při běhu lze díky této pomůcce dosáhnout rychlosti až 40 km/h a skákat lze přibližně do výšky dvou metrů.

Skákací boty obsahují konstrukci upevňující se na nohy - neboli vázání, podobné jako u snowboardu. Do postroje je pak potřeba sportovní obuv. Pružiny jsou různé tuhosti a jsou umístěné za oblastí lýtek.

Na počátku byla obdoba skákacích bot využívána pro zrychlení pěchoty Rudé armády. Avšak první,  kdo si nechal tyto sedmimílové boty patentovat, byl Alexander Böck v roce 2004, podle něhož je také tento sport pojmenovaný. Nejkvalitnější a nejrozšířenější značkou jsou boty Poweriser, v zahraničí se dokonce takto samotné skákací boty označují. Na světě je spousta klubů a sportovních oddílů věnujících se tomuto sportovnímu odvětví. Objevují se také nové soutěže a setkání skokanů. V roce 2008 se skákací boty staly součástí OH v Pekingu, během zakončovacího ceremoniálu.

Tento sport je fyzicky velmi náročný, a proto je také nemožné boty využívat na běh v řádu několika kilometrů. Dochází k rychlé únavě svalů, a to nejen při běhu, ale i při skákání. Pravidelným tréninkem lze tuto dobu a vzdálenost prodloužit. Využití se najde především ve městech, protože nejlépe se skáče na suchém betonu nebo asfaltu. I když se nejedná o sport nebezpečný, je třeba nosit chrániče, a při složitějších pohybech je doporučováno nosit přilbu a chránič páteře.

 

Funismo.cz

Štítky