Climbing - horolezectví nejen po horách

Horolezectví/climbing,

případně alpinismus, je druh sportu, při kterém se leze po různých terénech, nejčastěji po horách. Aktivity v horách jsou samozřejmě pohybově náročnější, je zde větší nebezpečí a jsou zde případně i horší klimatické podmínky, kdy vysoká nadmořská výška způsobuje nižší tlak a nedostatek kyslíku.

K překonání terénu horolezci používají horolezecký materiál, který zabrání jejich případnému pádu, nebo jim pomůže k postupu nahoru. Typickými pomůckami horolezce jsou lano, karabiny a cepín, dále hrudní a sedací úvaz, lanová brzda, slaňovací osma, skoby, kladivo a k ochraně hlavy slouží přilba.

Horolezectví se většinou dělí podle terénu, ve kterém se leze. Velmi oblíbené je lezení na umělých stěnách, které bývá provozováno v halách nebo v uměle vybudovaných venkovních parcích. Dalším typem je bouldering, při kterém se leze bez lana nízko nad zemí. Potom existuje sportovní lezení kratších cest na skalách. Pískovcové lezení je pak typické pro české a saské pískovce se specifickými pravidly a způsoby jištění. Bigwall jsou vícedélkové i vícedenní cesty na skále. Někteří horolezci lezou i na ledu, což je další odvětví tohoto sportu. Při drytoolingu se překonávají skály s pomocí maček a cepínů stejně jako při lezení ledů. Poté je výškové lezení ve vysokých velehorách, buildering, kde se leze po budovách a mostech, a samozřejmě závodní lezení. U některých odvětví samozřejmě existují specifická pravidla lezení.

 

Přelezy se dělí na několik druhů. Přelez bez předchozího seznámení s cestou se nazývá On sight. Flash je přelez, kdy lezec viděl tuto trasu lézt už někoho jiného, nebo mu někdo při lezení radí. Rot punk, neboli Red point je druh přelezu, kdy je lezec jištěn zdola a začíná bez připravených expresek. Při Pink point je lezec také jištěn zdola, avšak expresky už jsou předem připraveny. Rotkreuz je styl, kdy lezec nechá po pádu lano na posledním dosaženém jištění. All free, jak název napovídá, je o něco volnější styl. Na rozdíl od ostatních stylů, je zde dovoleno odpočívat na jistých bodech, po pádu lze pokračovat ve výstupu a je možno si trasu předem prostudovat. Když je lezec jištěn pomocí lana shora, jedná se o Top rope.

 

Pokud byste chtěli zažít individuální lekce lezení, jednodenní či dvoudenní kurz lezení po skalách či výpravu do středu země, pak zkuste některý ze zážitků které jsou k dispozici na www.zazitky.cz/horolezectvi.

 

Psychicky nejnáročnějším a riskantním druhem přelezu je Free solo, při kterém lezec není nijak jištěn. Bezpečnější verzí je Deep water solo, kde lezec bez jištění přelézá úseky, kdy lze spadnout pouze do hluboké vody.

Horolezectví je sport, který je velice oblíbený a rozšířený prakticky po celém světě. Vykoužet můžete také jeho indoor variantu lezeckých stěn.

 

Připravujeme pro vás přehled míst, kde si můžete zalozit na skále, s jakými agenturami / instruktory a kde si můžete zakoupit nutné vybavení pro provozování tohoto sportu.

 

Funismo.cz

Štítky